Distriktsmøte 2013

Kongsberg Soroptimistklubb avholdt distriksmøtet 12. oktober 2013 for 40 representanter fra distrikt Øst 3.

CIMG4538

Vi kunne ønske alle velkommen i strålende solskinn. Alltid spennende så sent på året.
40 representanter. Vi hadde en svært hyggelig dag. Passet på å blande klubbene, hadde 5 
grupper hvor det var representanter fra alle klubbene.
Lysene ble tent av representanter fra klubbene og vår distriktskontakt Anna Valborg Mikkelsen. Vår president leste appellen. - Deretter et lite innslag fra byens kulturskole.
På tampen av stemmerettsåret, hadde vi foredrag om Mauritz Hansen (1774-1842). Forfatter og
lærer, skrev noveller. Foregangsmann i synet på at kvinner hadde en selvfølgelig rett til utdannelse

- Underviste sine døtre hjemme, og da spesielt datteren Johanne Katrine som han underviste i
artriumsfag, i den hensikt at hun skulle avlegge eksamen artium. Hun var født i 1826, svært
intelligent, lærte lett. I 1841 fikk hun blank avslag på søknad om å ta eksamen artium.

- "Slikt sømmet ikke en kvinne", de ble nesten latterliggjort. Hun fikk ikke prøvd seg på nytt,
faren døde i 1842, og hun selv døde senere i barselseng, bare 27 år gammel. Spennende
fortelling. Noen digresjoner om hans forfatterskap. Foredraget var ved Arve Fretheim som også har
skrevet bok om Mauritz Hansen. Etter lunsj hadde vi diskusjoner i summegrupper om hva det å være soroptimist gir oss,
om rekruttering og om synliggjøring i lokalsamfunnet. Nyttig å høre hva de andre klubbene
gjør. Vi sang også soroptimistsanger. - Vellykket møte.