Handlingsplan 2015-2016

 

HVORDAN TA VARE PÅ VÅRE MEDLEMMER?

 

-            Skape   engasjement

-            Aktivisere   alle,- gjennom f. eks. gruppesamtaler

-            Dra på   turer sammen

-            Betale   kontingent månedlig

-            Følge   opp reflektantene

-            Ha   rekrutteringskvelder

-            Høy   alder kan ikke være en hindring

 

 

HVORDAN REKRUTTERE?

 

-            Gjøre   som nå

-            Lage   facebook-side

-            Vi må   synes utad

-            Det kan   ikke være så strengt med fremmøte (har blitt mindre strengt).

 

 

HVILKE PROSJEKTER SKAL VI JOBBE MED?

 

-            Jobbe   med de prosjektene vi har og prosjekt Barnehage

-            Ha   kafèer med loddsalg

-            Mer kontakt   med innvandrerkvinner

-            Alle   legger fram sin livshistorie. De eldste først.

 

 

HVORDAN SKAL VI VÆRE SYNLIGE / KOMMUNISERE UTAD?

 

-            I   Laagendalsposten før hver kafè

-            Legge   kafèene på Det skjer

-            Opprette   informasjonsmedarbeider (Tone M. blir fra oktober 2015).