Bli medlem

 Vi ønsker flere medlemmer!

Infobrosjyre med kortfattet informasjon om soroptimistorganisasjonen er utarbeidet av SI Norgesunionen.

Våre møter er på Nymoensenteret 3. mandag i måneden.
Nymoen