Tillitskvinner

Våre tillitskvinner i perioden 01.10.2018 til 30.09.2019

 

President: Rut-Merete Høiberg
Visepresident: Magnhild Tonstad
Sekretær: Kristin Sevaldson
Styremedlem: Kari Fossan Ruud
Kasserer: Ingebjørg Kielland Odden
Første suppleant: Solfrid Landsverk Holtan
Andre suppleant: Magnhild Tonstad

Informasjonsmedarbeider: 

Ingrid A. Rise
Programansvarlig: Merete H. Gulbrandsen
Ass.prog.ansvarlig: Aud Sperle
Ekstensjonsansvarlige: Tone Charlotte Mæhlum
  Mary Anne Svilaas
   
Repr. til unionen: Rut-Merete Høiberg
  Ingebjørg Kielland Odden
   
Vara til Unionen: Mary Anne Svilaas
  Tone Charlotte Mæhlum
Nettansvarlig:        Solfrid Landsverk Holtan