Tillitskvinner

Våre tillitskvinner i perioden 01.10.2020 til 30.09.2021

 

 

President Magnhild Tonstad
Visepresident Kari Fossan Ruud
Sekretær Oddveig Stevning
Kasserer Tone  Charlotte Mæhlum
Styremedlem Metere H. Gulbrandsen
1.Suppleant Ingebjørg K.Odden
2.Suppleant Mary Anne Svilaas
Nettansvarlig  Oddveig Stevning
Programansvarlig Merete H.Gulbrandsen
Ass.Programansvarlig Aud Sperle