Tillitskvinner

Våre tillitskvinner i perioden 01.10.2017 til 30.09.2018

 

President: Berit Knutsen
Visepresident: Ruth Merete Høiberg
Sekretær: Rigmor Råen
Styremedlem: Rannveig Tegdal Halvorsen
Kasserer: Ingebjørg Kielland Odden
Første suppleant: Solfrid Landsverk Holtan
Andre suppleant: Kristin Engesnes

Informasjonsmedarbeider: 

Ingrid A. Rise
Programansvarlig: Merete H. Gulbrandsen
Ass.prog.ansvarlig: Aud Sperle
Ekstensjonsansvarlige: Tone Charlotte Mæhlum
  Mary Anne Svilaas
  Else Marie Steindal
Repr. til unionen: Berit Knutsen
  Merete H. Gulbrandsen
   
Vara til Unionen: Ingebjørg Kielland Odden, Kristin Engesnes
  Kirsten H. Jensen, Kari F. Ruud
Nettansvarlig:        Solfrid Landsverk Holtan