Tillitskvinner

Våre tillitskvinner i perioden 01.10.2019 til 30.09.2020

 

President: Rut-Merete Høiberg
Visepresident: Magnhild Tonstad
Sekretær: Kristin Sevaldson
Styremedlem: Kari Fossan Ruud
Kasserer: Tone Charlotte Mæhlum
Første suppleant: Ingebjørg Kielland Odden
Andre suppleant: Mary Anne Svilaas

Informasjonsmedarbeider: 

 
Programansvarlig: Merete H. Gulbrandsen
Ass.prog.ansvarlig: Aud Sperle
Ekstensjonsansvarlige: Tone Charlotte Mæhlum
  Mary Anne Svilaas
 Repr, til unionen: Rut Merete Høiberg
  Magnhild Tonstad
 Vara til Unionen: Ingebjørg Kielland Odden
  Grete Åkerstrøm 
  Solfrid Landsverk Holtan
  Berit Knudsen
Nettansvarlig:        Oddveig Stevning