Desemberkafe med julemesse

Lørdag nærmest 10 desember, menneskerettighetsdagen, har Kongsberg Soroptimistklubb kulturkafe , julemesse og lynlotteri på Nymoensenteret. Inntektene går til en 10.desemberapell, et prosjekt som vår organisasjon bestemmer hvert år.Dette skjer i soroptimistklubber verden over.
Klargjøring for salg
Sveler