Om klubben

Kongsberg Soroptimistklubb ble stiftet 22. juni 1951.

Charteret ble overrakt av føderasjonspresident Clara Hammerich, København

 Faddere var Ulrikke Greve Dal, Drammen og Mary Barrat Due, Oslo

Vi er 26 medlemmer i klubben.

Vårt faste møtested er Nymoensenteret, Kongsberg, hvis ikke annet er avtalt

 - Møtedag hver 3. mandag i måneden kl. 1900.

 Vi reiser også på besøk andre steder, "blåtur", en gang i året. Da besøker vi gjerne en severdighet, og har et måltid på turen

 Årets "blåtur" gikk til Kunstlaboratoriet i Vestfossen.(2013), senter for samtidskunst.  Utstillingen opphørte senere på høsten

Vi pleier å ha et fellesmøte med Sigdalklubben en gang i året.

Noen bilder fra klubbmøte på Nymoensenteret