Hva gjør vi?

På alle nivå i Soroptimist International står prosjekter sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid. Gjennom prosjekter arbeider vi for å fremme menneskerettigheter for alle, og bedre kvinners og barns levekår. 

Prosjektarbeidet er knyttet til SI sine programmål for fireårsperioden 2011-2015, som
igjen støtter opp under FNs tusenårsmål