Lokale prosjekter

“Children at risk” -  prosjekt med Ruse kommune, Bulgaria. 


Høsten 2013 skrev SI Kongsberg, sammen med Peace Painting (B.A.R.N.)  http://www.peacepainting.org/  kontrakt som norske partnere i prosjektet “Children at risk” med  Ruse Kommune.

 Prosjektet støttes i sin helhet av EØS-midler , som er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Samtidig styrker EØS-midlene kontakten og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

 Dette prosjektet ble kjent for oss etter chartringen av SI Ruse, som vi er 
fadderklubb for. Hovedprosjektets tittel er "Children and Youth at Risk" som du kan lese mer om her:

   Formålet med prosjektet er å opparbeide attraktive fasiliteter i 5 barnehager i Ruse. Dette innebærer: 
- å bruke/innføre moderne læremetoder for barnehagebarn med tilpasningsvansker 
- å implementere tilnærmingsprosesser for arbeidet med barn og foreldre gjennom variert og flerkulturell opplæring 
- å oppnå vedvarende konvergens mellom barn fra forskjellige miljøer i en multikulturell integrasjon i samfunnet,  som står i fare for å oppleve fattigdom og sosial utenforskap.   Spesielt gjelder dette barn av rombefolkningen.
- oppgradering av barnehagenes lokasjoner.

Dette passer perfekt inn i Soroptimistenes fokusområder, med bl.a. å forbedre levevilkår og utdanning for kvinner og barn!

Ruse kommune er leder av prosjektet.  Deltakere i prosjektet er fem kommunale barnehager i Ruse, som gir tilbud til ca 1500 barn.

 

EØS Ruse

 Profilering av prosjektet på deltagende barnehager i Ruse

 

IMG_1795

Fra barnehage i Ruse

 

 IMG_1797

Fra Barnehage i Ruse

 

IMG_1806

Fra barnehage i Ruse

 

IMG_1827

Fra barnehage i Ruse

 

IMG_2197

Delegasjonen fra Ruse og representanter fra SI Kongsberg

 

IMG_2192

På besøk i en barnehage

 

IMG_2202

Barnehagebesøk

 

 IMG_2207

Barnehagebesøk

 

IMG_2213

Barnehagebesøk

 

IMG_2215

 Barnehagebesøk

 

IMG_2217

Barnehagebesøk