Ofte stilte spørsmål

1. Hva betyr navnet Soroptimist?
Soroptimist kommer av de latinske ordene ”soror” = søster og ”optima” = best og kan noe fritt oversettes til ”best for kvinner”.

2. Hvem er medlem av klubben?
Kvinner i alle aldre med ulik utdannelse og yrkesbakgrunn.

3. Hvordan blir jeg medlem?
Send epost til kongsberg@soroptimistnorway.no

4. Hva forventes av meg som medlem? 
At du møter opp på klubbmøtene tredje mandag i hver måned, at du kan stå for vår appell, at du bidrar med deg selv og viser interesse for andre medlemmer, og du stiller deg bak våre prosjekter og deltar så langt du kan. 

5. Hva foregår på klubb-møtene?
Opplesing av appell, spennende foredrag med ulik tema, yrkesforedrag fra klubbens medlemmer, utveksling av kunnskap og sosialt samvær.

6.På alle nivå i Soroptimist International (SI) står prosjekter sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid. Gjennom prosjekter arbeider vi for å fremme menneskerettigheter for alle og bedre kvinners og barns levekår.