Marskafe

Lørdag nærmest 8.mars, kvinnedagen, har Kongsberg soroptimistklubb kulturkafe på Nymoemsenteret. Det er lynlotteri, film, bruktkjolesalg mm. Inntektene av kjolesalg går til Soroptimistenes utdanningsfond for kvinner i sør.