Nasjonale prosjekter

http://soroptimistnorway.no/hva-gjoer-vi/prosjekter.aspx

  • Utdaningsfondet 
  • Moldovaprosjektet 
  • Lifestrawprosjektet 
  • Lilla sløyfer